Chat with us, powered by LiveChat

De gecompliceerde wereld van dementie

Door 2 april 2019Nieuws

Dementie. Je hoort er steeds meer over en, als gevolg van de vergrijzing, zal het aantal dementerenden explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040.
Omgaan met iemand die dementie heeft, is niet gemakkelijk. Dit geldt uiteraard voor familie en vrienden, maar ook bij het contact met dienstverleners, zoals bijvoorbeeld notarissen. Want hoe kun je bepalen of iemand de gevolgen van bepaalde keuzes kan overzien?


Wilsbekwaam
Ons klantenbestand bestaat voor een groot deel uit notarissen. En ook zij hebben te maken met mensen die de diagnose dementie hebben gekregen. Het is dan belangrijk dat de notaris kan inschatten of iemand wilsbekwaam is bij iedere rechtshandeling en overeenkomst die hij opstelt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het verkopen van een huis, het opstellen van huwelijkse voorwaarden of het afsluiten van een testament of levenstestament. Dat is niet altijd makkelijk. Bij beginnende dementie kan het zijn dat iemand nog wel zelf beslissingen kan nemen en daar de gevolgen van overziet.

Tijdelijk wilsonbekwaam
Als blijkt dat iemand wilsonbekwaam was op het moment dat hij bij de notaris een akte heeft vastgelegd, dan is de akte niet geldig. Echter, de scheidingslijn is soms dun. Het kan ook zijn dat iemand door rouw, ziekte of medicijngebruik tijdelijk niet in staat is om zelf keuzes te maken. In deze gevallen kan de notaris de hulp inroepen van een gespecialiseerde en onafhankelijke arts.

Het blijft dus een hele gecompliceerde situatie waarbij ook veel emotie komt kijken.